Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
East-Helsinki Trading Oy
2700861-9Yläkiventie 3 B 5300920 Helsinki
[email protected]

Rekisterin asioista vastaava henkilö:
VIlle Heinonen
[email protected]
+358 40 5658710

Rekisterin nimi:East-Helsinki Trading Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:Henkilötietoja käsitellään markkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen, myyntiin ja laskutukseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään asiakkaille ja sidosryhmille viestimiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö:Rekisteriin kerätään seuraavat perustiedot: Nimi, yritys, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan ilmoittamat muut tiedot, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen.

Säännön mukaiset tietolähteet:Rekisteriin kerätään tietoja asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta.

Tietojen luovutus:Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteriin pääsy on East-Helsinki Trading Oy:n henkilökunnalla, sekä tietojärjestelmää tuottavan/ylläpitävän yrityksen henkilöllä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai korjata tietoja, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Henkilöllä on myös oikeus kieltää mahdollinen suoramarkkinointi. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.